OUDERS

PARTNERS
Ouders en de school zijn partners in de ontwikkeling en opvoeding van een kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, maar ook vakdocenten hebben contact met ouders als dit nodig is. Afspraken over ondersteuning en begeleiding worden samen met ouders gemaakt.

CONTACT EN SAMENWERKING
Het schooljaar start met een kennismakingsbijeenkomst voor ouders met de mentor. Het BNC kent drie ouderavonden per jaar om de resultaten van de leerling te bespreken. Voor ieder leerjaar is er een ouderavond over oriëntatie op de loopbaan.
Maar ook juist buiten deze avonden om hebben ouders en school contact! Op afspraak, telefonisch of per mail kunnen belangrijke zaken besproken worden.

WEDERZIJDSE WAARDERING!
Als van beiden kanten wordt ingezet op samenwerking, kunnen er mooie dingen ontstaan. Zowel de school als de ouders zijn tevreden over de samenwerking, dit blijkt uit de laatste enquête onder ouders!

OUDERRAAD
Het BNC heeft een Ouderraad, waar van iedere klas één ouder lid is. <ahref=”#”>Meer informatie vind u hier.</ahref=”#”>

OUDERTEVREDENHEID
Bent u benieuwd hoe de ouders ons waarderen?
Vraag het positieve rapport op via info@bnc.nu.