Vaccature deelraad

Beste ouders,

Het BNC heeft een actieve deelraad, bestaande uit betrokken leerlingen, leerkrachten én ouders.
Voor komend schooljaar is er een vacature ontstaan voor een ouder in de deelraad. In principe is de zittingsduur 3 jaar, vandaar dat wij het liefst een ouder uit de 1e of 2e klas zoeken.

Wat is de deelraad?
De MR en de deelraad zijn medezeggenschapsorganen. ZAAM beschikt over een MR, de meeste scholen onder ZAAM, waaronder het BNC, hebben een deelraad. Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de deelraad uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen. Bij ons zitten er vier personeelsleden in de deelraad, twee leerlingen en twee ouders.
Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad die op iedere school verplicht is.

Wat doet de deelraad?
Wij komen acht keer per jaar samen, meestal op een avond vanaf 17.30 tot 20 uur. Dit is nu wat veranderd door de coronamaatregelen. Als deelraadslid wordt u gevraagd om verschillende documenten per vergadering door te nemen. Ook halen wij input op vanuit het team, vanuit ouders en vanuit leerlingen. Er is voor de ouders en leerlingen een kleine vergoeding beschikbaar per vergadering.

Heeft u interesse?
Heeft u interesse om mogelijk plaats te nemen in de deelraad, dan kunt voor maandag 25 mei een e-mail met motivatie sturen naar: deelraad@bnc.nu. Ook als u vragen heeft natuurlijk. Als er meerdere ouders belangstelling hebben, zal er een verkiezing plaatsvinden. Een ouder kan zowel in de ouderraad als in de deelraad plaatsnemen.

De laatste 2 vergaderingen van dit jaar zijn op donderdag 28 mei en donderdag 25 juni. De vergaderingen zijn nu deels online en een deel vanuit het BNC in verband met de situatie rondom corona. De tijden moeten wij nog bespreken. Het zal eind van de middag en/of in de avond zijn. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wij horen dit graag per mail.

Met vriendelijke groet,

Wilma van Splunder
Voorzitter deelraad BNC
deelraad@bnc.nu