PRIVACY REGLEMENT

In dit reglement staat beschreven welke verwerkingen binnen het Bernard Nieuwentijt College (hierna: BNC) plaatsvinden. Voor een deel zijn dit verwerkingen die binnen de stichting ZAAM voor alle scholen gelden, maar ook de verwerkingen die alleen voor het BNC gelden zijn hier te vinden. In het document is per categorie het type verwerkingen te vinden, waarom die worden uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie die gegevens worden verstrekt. In de wet is een informatieplicht opgenomen voor de verwerkingsverantwoordelijke: ‘De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de informatie
en communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.’ Dit document is één van de manier waarop het BNC aan haar informatieplicht voor haar leerlingen en hun ouders wil voldoen.

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College
September 2018

Privacyreglement BNC_ ZAAM, schooljaar 2018-2019