Praktische informatie

Protocollen

Download en bekijk hieronder onze protocollen en richtlijnen.

Schoolondersteuningsprofiel

Verzuimprotocol

Extra tijd, voorwaarden

Dyslexie

Dyscalculie

Social media

Anti-pestbeleid

Privacyregelement, ZAAM/BNC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Verlofaanvraag

Schoolveiligheidsplan

Incidentenprotocol ZAAM