Overstappen naar het BNC

Aanmelden leerjaar 2, 3 of 4 schooljaar 2024-2025

Wanneer je nu op een andere school voor voortgezet onderwijs zit, maar op zoek bent naar een andere school, dan kun je je aanmelden bij het BNC. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze teamleiders:

Vragen over overstappen naar leerjaar 1/2: j.tol@bnc.nu
Vragen over overstappen naar leerjaar 3/4: j.van.bemmel@bnc.nu
LET OP! Aanmelding voor instroom of zij-instroom is altijd mogelijk, maar daadwerkelijke plaatsing is afhankelijk van of er nog ruimte is in het leerjaar en de studie waar je je voor aanmeldt. In principe komt iedere aanmelding daarom op een wachtlijst, waarna er gekeken gaat worden of er ruimte is voor plaatsing. Laat dit je er niet van weerhouden om je aan te melden! En ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
 
Voor schooljaar 2024-2025 is er geen ruimte meer in:
leerjaar 2 VMBO-T
leerjaar 3 VMBO-T

Aanmelding voor instroom of zij-instroom is altijd mogelijk, maar wel afhankelijk van of er nog plaats is in de klas waar je je voor aanmeldt. In principe komt iedere aanmelding daarom op een wachtlijst, waarna er gekeken gaat worden of er ruimte is voor plaatsing. Laat dit je er niet van weerhouden om je aan te melden! En ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Criteria voor toelating

Er moet plaats zijn in het leerjaar waar de leerling zich voor aanmeldt.

De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.

Het dossier wordt na aanmelding, met toestemming van de ouders, bij de aanleverende school opgevraagd. Om het dossier te kunnen beoordelen hebben wij een recente cijferlijst, absentieoverzicht nodig. Heb je dyslexie of andere   verklaring dan ontvangen wij die ook graag.

Heb je een afspraak met een van onze leerjaar coördinatoren neem dan ons ingevulde en getekende aanmeldformulier en het ID bewijs van de leerling mee.

De leerling die zich aanmeldt voor de vierde klas moet een PTA gevolgd hebben, die aansluit bij het PTA van het BNC. Daartoe dient de aanleverende school een PTA van het -door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren t.b.v. het examendossier. Als het nodig is kan er een opdracht volgen om het examendossier volledig te maken.