Aanmelden leerjaar 2, 3 of 4 2022-2023

Wanneer je nu op een andere school voor voortgezet onderwijs zit, maar op zoek bent naar een andere school, dan kun je je aanmelden bij het BNC. Je kunt hiervoor contact opnemen met een van onze leerjaarcoordinatoren:


Vragen over overstappen naar leerjaar 1/2: s.el.kabir@bnc.nu (Wij hebben alleen nog plek voor leerjaar 2 Havo/vwo)

Vragen over overstappen naar leerjaar 3/4: j.van.bemmel@bnc.nu (Wij hebben alleen nog plek in 3H)

Criteria voor toelating

1. Er moet plaats zijn in het leerjaar waar de leerling zich voor aanmeldt.2. De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.
3. De aanleverende school dient -met toestemming van de ouders- het complete leerling-dossier toe te zenden.
4. De leerling die zich aanmeldt voor de vierde klas moet een PTA gevolgd hebben, die aansluit bij het PTA van het BNC. Daartoe dient de aanleverende school een PTA van het -door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren t.b.v. het examendossier. Als het nodig is kan er een opdracht volgen om het examendossier volledig te maken.