Over de school

  – Vmbo-t

  – Havo-kans

  – Havo (t/m leerjaar 3)

  – Vwo (t/m leerjaar 2)

    • 302 leerlingen, 40 teamleden,
      stagiaires
    • Overzichtelijk gebouw in een
      prettige omgeving