OUDERRAAD

De Ouderraad(OR) bestaat uit vijftien ouders en komt minimaal zes maal per jaar bijeen. De OR fungeert als klankbord voor de school en komt met gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast ondersteunen leden van de OR bij diverse activiteiten in en rond de school.

Heeft u vragen aan de OR?
U kunt deze sturen naar or@bnc.nu .