MEDEZEGGENSCHAP

OUDERRAAD

Het BNC heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). Deze komt zes keer per jaar bijeen. De ouders in de OR zijn een vertegenwoordiging van ouders uit alle klassen. Vanuit deze raad vindt afstemming plaats met de Deelraad van de school. Op de vergaderingen van de OR zelf is telkens een afgevaardigde van het team aanwezig.

De OR fungeert als klankbord en leden van de OR ondersteunen bij diverse activiteiten, zoals ouderavonden of bij Open Dagen.

Aan het begin van elk schooljaar presenteert de OR zich middels een schrijven aan alle ouders. Op de website is meer informatie van en over de OR te vinden. De OR is te bereiken per mail via or@bnc.nu

LEERLINGENRAAD

Onze school heeft een leerlingenraad die betrokken wordt bij verschillende zaken. Deze raad bestaat uit een klassenvertegenwoordiger uit iedere klas en komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar o.l.v. een personeelslid.

De leerlingenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en ondersteunt bij verschillende activiteiten. Zo is de leerlingenraad bijvoorbeeld betrokken bij de organisatie van schoolfeesten. Ook kan de leerlingenraad zich, indien gewenst, presenteren op de docentenvergadering en bij de ouderraad. U kunt contact zoeken met de leerlingenraad via voorzitter Jaap Tol: j.tol@bnc.nu

DEELRAAD

De deelraad is hét medezeggenschapsorgaan van het BNC. De deelraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De deelraad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met het bevoegd gezag, de directeur. De deelraad van het BNC bestaat uit vier teamleden, twee ouders en twee leerlingen.

Heeft u vragen aan de deelraad of wilt u meer informatie? Mail naar deelraad@bnc.nu

Samenstelling huidige deelraad (2021/2022)

Teamleden:
– Wilma van Splunder (voorzitter)
Jaap Tol (secretaris)
– Nico Kors
– Kimberley Springer-Vonk

Ouders:
– Jacqueline Venneman
– Tahnee Lippens

Leerlingen:
– Myra Metz
– Lieke Schutman

Wilma van Splunder
(voorzitter)

Wilma van Splunder

Jaap Tol

Nooit Meer kwijt

jaap Tol