ONZE 13 AMBITIES

 • Ambitie 1: Het BNC verankert medezeggenschap in het beleid van de school en bevordert medezeggenschap vanuit de regio door het binden van lokale vertegenwoordigers in de vorm van een adviesraad.
 • Ambitie 2: Het BNC gaat BNC-uren inbedden in de school, leerlingmediators benoemen en leerlingen uit leerjaar 3 koppelen aan leerlingen uit leerjaar 1 als maatjes.
 • Ambitie 3: Het BNC voert jaarlijks een onderzoek uit onder oud-leerlingen om meer inzicht te krijgen in hoe zij hun schooltijd op het BNC hebben ervaren en in hoeverre zij waren voorbereid op hun vervolgstap.
 • Ambitie 4: Het BNC werkt toe naar een HAVO-bovenbouw in het eigen schoolgebouw.
 • Ambitie 5: Het BNC zet in op uitbreiding van het schoolgebouw om de voorziene groei te kunnen opvangen.
 • Ambitie 6: Het BNC geeft gepersonaliseerd leren een plek in het curriculum door differentiatie in de lessen toe te passen met de invoering van een basislijn, ondersteuningslijn en verrijkingslijn.
 • Ambitie 7: Het BNC gaat leerlingen in staat stellen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen, onder andere door het aanbieden van keuze-curriculum.
 • Ambitie 8: Het BNC geeft 21e eeuwse vaardigheden meer plek in het curriculum.
 • Ambitie 9: Het BNC streeft naar meer afstemming tussen vakken en meer thematisch leren dat aansluit bij de praktijk.
 • Ambitie 10: Het BNC stelt een docentenprofiel op waarin de rol van de docent en de bijbehorende verantwoordelijkheden omschreven staan zodat duidelijk is wie de docent van het BNC is en hoe deze blijft werken aan professionaliteit en vakmanschap.
 • Ambitie 11: Docenten op het BNC worden geschoold in het slim inzetten van ICT en het maken van de juiste keuzes omtrent digitaal onderwijs.
 • Ambitie 12: Het BNC zet de komende jaren in op het verhogen van het aantal eerstegraads bevoegden om de ambitie voor een HAVO-bovenbouw te kunnen realiseren.
 • Ambitie 13: Het BNC stelt een meerjaren scholingsplan op en past het Takenboek aan op basis van het beleid en de ambities uit het schoolplan.