ACTIVITEITEN

  • Ski vakantie Oostenrijk in tweede leerjaar

  • Vierde leerjaar werkweek naar Londen

LEREN IS LEUK!

Leren doen we op het BNC in het klaslokaal, maar ook daarbuiten. Juist daar kan leren contextrijk zijn en… nog leuker!

Ieder leerjaar kent een eigen aanbod aan diverse (deels buitenschoolse) leeractiviteiten. Een deel van het programma staat vast, een ander deel wisselt per jaar. Aangezien wij de culturele vorming van belang vinden, plannen wij voor de leerjaren 1, 2 en 3 een museumbezoek en een theaterbezoek als vast onderdeel van het programma. Ieder leerjaar kent een aanbod aan preventieve lessen over pesten, risico’s van alcohol en drugs en seksuele voorlichting. Deze voorlichtingen worden door externe professionals verzorgd.

Leerjaar 1 start met de werkweek naar Texel. Een gezellige, maar ook zeker leerzame activiteit. Na de drie dagen kennen de leerlingen elkaar en hun mentor.

Verder gaan de leerlingen van leerjaar 1 naar Artis en zijn er leeractiviteiten in Monnickendam.

Werkweek Axamer Lizum Oostenrijk
In de tweede week van het nieuwe jaar gaan wij met klas 2 op werkweek naar Axamer Lizum in Oostenrijk. Alle leerlingen zullen les volgen in skiën​ of snowboarden. De leerlingen maken daarnaast opdrachten voor de vakken Duits en Aardrijkskunde . De activiteiten staan in het teken om elkaar beter te leren kennen.

Excursies
Gedurende het jaar wordt een aantal excursies georganiseerd. De leerlingen bezoeken het theater, Artis, musea en er zijn diverse activiteiten in en rond Monnickendam.

Diverse activiteiten
Samen met de Brede School Waterland worden enkele malen per jaar naschoolse activiteiten georganiseerd.
Er is schooltoneel en een schoolband is in oprichting. Leerlingen hoeven zich dus ook na school niet te vervelen!

Maatschappelijke stage
Een school is onderdeel van haar omgeving, een leerling is dit ook. Om die omgeving beter te leren kennen is de Maatschappelijke Stage op het BNC een verplicht onderdeel van het lesprogramma.

Divers
Natuurlijk hebben wij ook schoolfeesten en een sportdag!

Leren is leuk!
Leren oen we op het BNC in het klaslokaal, maar ook daarbuiten. Juist daar kan leren contextrijk zijn en… nog leuker!

Ardennen
In maart gaan wij met klas 3 op survivalweek in de Belgische Ardennen. Hier zullen we onder andere grotten bezoeken, bergbeklimmen, tokkelen, mountainbiken en vlotten bouwen. De activiteiten staan in het teken om elkaar nog beter te leren kennen.  Daarnaast maken de leerlingen opdrachten voor de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Frans.

Excursies 
Gedurende het jaar wordt een aantal excursies georganiseerd. Zo hebben de leerlingen van leerjaar 3 in 2014 naar het Binnenhof, Museon, Artis, theatervoorstelling Anne en diverse locaties in Waterland bezocht.

Maatschappelijke stage
Een school is onderdeel van haar omgeving, een leerling is dat ook. Om die ongeving beter te leren kennen is de Maatschappelijke Stage op het BNC een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma.
Voorlichting
In leerjaar 3 is er voorlichting over vervolgonderwijs voor ouders en leerlingen. In samenwerking met de gemeente organiseren wij diverse voorlichitngen over thema’s als seksualiteit en genotsmiddelen. ook is er voorlichting voor ouders op deze thema’s.

Divers
En natuurlijk hebben wij schoolfeesten en een sportdag!

De leerlingen met Biologie in hun examenpakket bezoeken Naturalis en Corpus. De leerlingen met Handvaardigheid of Tekenen bezoeken, als voorbereiding op hun examen, het Stedelijk Museum in Amsterdam.

In de maand november gaan wij in klas 4 op talenreis naar Londen. Hier brengen zij een bezoek aan het National Museum, the Big Ben en maken ze een boottocht op de Thames. De leerlingen maken in Londen opdrachten voor Engels, Nederlands en Maatschappijleer

Maatschappelijke stage
Een school is onderdeel van haar omgeving, een leerling is dit ook. Om die omgeving beter te leren kennen is de Maatschappelijke Stage op het BNC een verplicht onderdeel van het lesprogramma voor de leerlingen van leerjaar 2 en 3.

Divers

Natuurlijk hebben wij ook de BNC-stage, de Debatdag, verrijkingslessen, schoolfeesten en een sportdag!