VERRIJKINGSLESSEN EN SCHOOLTONEEL

Naast de reguliere lessen en de Ondersteuningslessen zullen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 ook Verrijkingslessen volgen.

Door het volgen van deze lessen leren leerlingen nieuwe vaardigheden die niet in het reguliere curriculum een plek hebben of volgens zij extra lessen in één van hun favoriete vakken. Zo hebben de leerlingen in de afgelopen schooljaren Beeldhouwen, Theater, Bootcamp Gebarentaal en Spaans geleerd en zij hebben extra gym, Beeldende Vorming of Muziek gevolgd. Ook in het schooljaar 2017-2018 staan weer diverse interessante Verrijkingslessen gepland, waaronder hip-hop, lessen over het weer, debat les, video’s maken, extra Frans en meer.

Schooltoneel
Ook in het schooljaar 2018-2019 zal docent Wilma van Splunder samen met een groep leerlingen aan de slag gaan om een stuk voor te bereiden en op te voeren. Een bezoek aan een voorstelling aan de Krakeling is een extra activiteit bij Schooltoneel. Wij rekenen op een geweldige voorstelling in het schooljaar!