LEREN OP HET BNC

ONZE MISSIE
Leren op het BNC is leren in een veilige, overzichtelijke leeromgeving. Zonder relatie geen prestatie en daarom zetten we in op de relatie met de leerling. We hebben oog voor de leerling en we stimuleren dat leerlingen ook oog hebben voor elkaar. Vanuit de prettige (werk)sfeer die hierdoor ontstaat gaan we aan de slag.

HOE LEREN WE?
Een lesdag bestaat uit verschillende lesuren die de leerling met de klas volgt. Indien mogelijk ziet de mentor de klas iedere dag. Leerlingen werken bij een deel van de vakken digitaal en bij een deel van de vakken met een boek. We gebruiken naast het digitale lesmateriaal ook werkboeken en een schrift: “een ideale mix”, zoals we dat zelf zeggen. We leren in de school tijdens de lessen, maar ook buiten de lessen bij projecten (bijvoorbeeld van UNESCO) of buiten de school tijdens een excursie, werkweek of gewoon leren in de omgeving waarin de school staat. Leerlingen lopen ook maatschappelijke stage en doen in BNC-uren leer/werkopdrachten in de school.

DE WERELD ALS KLASLOKAAL
Leren doen we ook graag buiten de school. Niet alleen kent ieder leerjaar een werkweek, maar ook zijn er door het jaar heen verschillende excursies. De leerlingen gaan ieder jaar minimaal één keer naar Artis, naar een museum en naar het theater en er zijn verschillende andere vormen van buitenschools leren: we bezoeken bedrijven, hebben practica Biologie in de omgeving van de school. Verder gaat leerjaar 3 standaard naar het Binnenhof en een culturele instelling in Den Haag. Afhankelijk van het vakkenpakket bezoeken leerlingen daarnaast het Stedelijk Museum, Naturalis en Corpus. Ja: leren kan leuk zijn!

VERDIEPING EN ONDERSTEUNING
Indien een leerling het aankan kan de leerling bij een bepaald vak ook op een hoger niveau werken, daarnaast is er voor leerlingen die juist extra ondersteuning nodig hebben bijles op de dinsdagmiddag en zijn er ondersteuningslessen begrijpend lezen, spelling en rekenen. Leerlingen in leerjaar 1 en 2 volgen ook blokken Verrijkingsles: dit zijn aanvullende (deels culturele) lessen).