DIGITAAL ONDERWIJS

Onderwijs bereidt voor op de toekomst van morgen en op het BNC wordt het onderwijs dan ook voor een deel digitaal aangeboden. We leven in een wereld die zich voor een deel online afspeelt en waarin technologie een steeds grotere plek inneemt. ICT in het onderwijs biedt kansen: leerlingen kunnen effectiever leren en dankzij ICT-toepassingen en digitale programma’s kan de diepgang en aantrekkelijkheid van het onderwijs worden vergroot.

Daarom nemen al onze leerlingen een laptop mee. Het lesmateriaal wordt via Magister benaderd. Voor een aantal vakken geldt dat er ook schoolboeken zijn, een werkboek en een schrift. Hoe deze gebruikt worden, is afhankelijk van het vak en de te behandelen leerstof.

Ook bij digitaal onderwijs geeft de docent uiteraard instructie en uitleg. Wij zien de laptop als een hulpmiddel, niet als doel. Digitaal onderwijs, aangevuld met opdrachten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden, zorgen er voor dat ons onderwijs voldoet aan de eisen van deze tijd.

Uiteraard zien wij ICT als een middel en niet als doel! We gebruiken de ideale mix van laptop/ web en boek en daar zijn we erg content mee!