• Cultuuronderwijs

  Belangrijk op het BNC

 • Zang en muziek

 • Teken- en schilderles

Cultuur

Op het BNC vinden we cultuureducatie belangrijk

Kennis hebben van kunst, cultureel erfgoed en het begrip hebben voor verschillende normen, waarden en culturen zijn onderdelen van ons curriculum. Dat het BNC cultuureducatie belangrijk vindt, is terug te vinden in ons onderwijsaanbod. Enkele voorbeelden:

 • Beeldende Vorming is een verplicht van in leerjaar 1, 2 en 3. Beeldende Vorming is ook een examenvak.
 • In leerjaar 1 hebben de leerlingen de vakken Theater en Muziek.
 • In leerjaar 1 en 2 kunnen de leerlingen Verrijkingslessen volgen als Dans, Theater, Kunst en Muziek.
 • Er is schooltoneel.
 • Ieder jaar bezoekt iedere klas minimaal één museum en een theatervoorstelling.
 • Alle leerlingen krijgen een CJP-pas.
 • Voor leerjaar 1 en 2 is er ieder jaar een Cultuurdag met verschillende workshops.

Best een uitgebreid programma voor zo’n klein schooltje!!