Over het BNC

Medezeggenschap

Leerlingenraad

 

Iedere klas heeft hier een vertegenwoordiger in die door de klas zelf is gekozen. De voorzitter is één van de personeelsleden die nauw samenwerkt met de leerlingen. Eén lid van de leerlingenraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school.

De leerlingenraad overlegt over allerlei zaken: bijvoorbeeld over huiswerk, lesstof, meubilair, schoolfeesten en kantineverkoop. Kortom: over alles wat voor leerlingen belangrijk is. De vertegenwoordigers in de raad plegen tijdens het mentoruur overleg met de klas over wat er allemaal besproken is in de vergaderingen. Ook kan de leerlingenraad zich, indien gewenst, presenteren op de docentenvergadering en bij de ouderraad.

Het is ook mogelijk om iemand uit te nodigen op een vergadering die iets kan vertellen over een bepaald onderwerp. De kinderen kunnen dan vragen stellen of gewoon overleg plegen. Dit kan iemand zijn uit bijvoorbeeld de ouderraad of de directie.

Het is belangrijk dat de leerlingenraad er is, omdat op deze manier de betrokkenheid van de kinderen bij school wordt vergroot en zij invloed hebben bij het functioneren van school.

De leerlingenraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar.

De voorzitter is Jaap Tol: j.tol@bnc.nu.

Medezeggenschap

Leerlingenraad

 

Iedere klas heeft hier een vertegenwoordiger in die door de klas zelf is gekozen. De voorzitter is één van de personeelsleden die nauw samenwerkt met de leerlingen. Eén lid van de leerlingenraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de school.

De leerlingenraad overlegt over allerlei zaken: bijvoorbeeld over huiswerk, lesstof, meubilair, schoolfeesten en kantineverkoop. Kortom: over alles wat voor leerlingen belangrijk is. De vertegenwoordigers in de raad plegen tijdens het mentoruur overleg met de klas over wat er allemaal besproken is in de vergaderingen. Ook kan de leerlingenraad zich, indien gewenst, presenteren op de docentenvergadering en bij de ouderraad.

Het is ook mogelijk om iemand uit te nodigen op een vergadering die iets kan vertellen over een bepaald onderwerp. De kinderen kunnen dan vragen stellen of gewoon overleg plegen. Dit kan iemand zijn uit bijvoorbeeld de ouderraad of de directie.

Het is belangrijk dat de leerlingenraad er is, omdat op deze manier de betrokkenheid van de kinderen bij school wordt vergroot en zij invloed hebben bij het functioneren van school.

De leerlingenraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar.

De voorzitter is Jaap Tol: j.tol@bnc.nu.

Ouderraad

Het BNC heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). Deze komt zes keer per jaar bijeen. De ouders in de OR zijn een vertegenwoordiging van ouders uit alle klassen. Vanuit deze raad vindt afstemming plaats met de Deelraad van de school. Op de vergaderingen van de OR zelf is telkens een afgevaardigde van het team aanwezig.

De OR fungeert als klankbord en leden van de OR ondersteunen bij diverse activiteiten, zoals ouderavonden of bij Open Dagen.

De OR is te bereiken per mail via or@bnc.nu.

Ouderraad

Het BNC heeft een actieve en betrokken ouderraad (OR). Deze komt zes keer per jaar bijeen. De ouders in de OR zijn een vertegenwoordiging van ouders uit alle klassen. Vanuit deze raad vindt afstemming plaats met de Deelraad van de school. Op de vergaderingen van de OR zelf is telkens een afgevaardigde van het team aanwezig.

De OR fungeert als klankbord en leden van de OR ondersteunen bij diverse activiteiten, zoals ouderavonden of bij Open Dagen.

De OR is te bereiken per mail via or@bnc.nu.

Deelraad

De deelraad is hét medezeggenschapsorgaan van het BNC. De deelraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De deelraad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met het bevoegd gezag, de directeur. De deelraad van het BNC bestaat uit vier teamleden, twee ouders en twee leerlingen.

Heeft u vragen aan de deelraad of wilt u meer informatie? Mail naar deelraad@bnc.nu

De deelraad komt bijeen op 9 maart, 20 april, 1 juni en 13 juli  2023 van 16-19u

Teamleden: Hilde Verkerk, Jaap Visser, Martijn van den Berg, Wilma van Splunder (voorzitter)
Ouders: Dirk van den Bosch, Dirk van Vliet
Leerlingen: Lieke Schutman, Linn Bakker

Deelraad

De deelraad is hét medezeggenschapsorgaan van het BNC. De deelraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De deelraad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met het bevoegd gezag, de directeur. De deelraad van het BNC bestaat uit vier teamleden, twee ouders en twee leerlingen.

Heeft u vragen aan de deelraad of wilt u meer informatie? Mail naar deelraad@bnc.nu