LEERLINGENRAAD

Het Bernard Nieuwentijt College heeft een leerlingenraad. Iedere klas heeft hier een vertegenwoordiger in die door de klas zelf is gekozen. De voorzitter is één van de personeelsleden die nauw samenwerkt met de leerlingen. Eén lid van de leerlingenraad is vertegenwoordigd in de medezegenschapsraad van de school.

De leerlingenraad overlegt over allerlei zaken: bijvoorbeeld over huiswerk, lesstof, meubilair, schoolfeesten en kantineverkoop. Kortom: over alles wat voor leerlingen belangrijk is. De vertegenwoordigers in de raad plegen tijdens het mentoruur overleg met de klas over wat er allemaal besproken is in de vergaderingen.

Het is ook mogelijk om iemand uit te nodigen op een vergadering die iets kan vertellen over een bepaald onderwerp. De kinderen kunnen dan vragen stellen of gewoon overleg plegen. Dit kan iemand zijn uit bijvoorbeeld de ouderraad of de directie.

Het is juist zo belangrijk dat de leerlingenraad er is, omdat op deze manier de betrokkenheid van de kinderen bij school wordt vergroot en zij invloed hebben bij het functioneren van school.

Mevrouw Winters en meneer Tol zijn de begeleiders van de Leerlingenraad.