KLASSENINFORMATIE

Informatie over de inhoud van de verschillende leerjaren.

Leerjaar 1 bestaat uit drie klassen
Klas 1a vmbo-t
Klas 1b havo-kans. Deze klas krijgen les op havo niveau.
Klas 1c havo-vwo. Deze klas krijgt les op havo-vwo niveau.

Mentoruren
In de mentoruren wordt aandacht besteed aan studievaardigheden en sociale vaardigheden.

Vakken
De vakken in leerjaar 1  zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Biologie, Beeldende Vorming, ICT, Techniek, Lichamelijke opvoeding, Rekenen, Taal, Muziek en Theater. Daarnaast heeft iedere klas wekelijks twee mentoruren.

Extra
Er is Huiswerkbegeleiding en er zijn Ondersteuningslessen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen. Iedere dinsdagmiddag is er bijles voor alle vakken.

Introductieweek
In leerjaar 1 gaan de leerlingen op kennismakingsweek naar Texel. Tijdens deze dagen leren de leerlingen elkaar kennen en krijgen ze opdrachten voor verschillende vakken.

Leerjaar 2 bestaat uit vier klassen
Klas 2a vmbo-t
Klas 2b vmbo-t
Klas 2c havo-kans
Klas 2d havo-vwo

Mentor
In de mentoruren worden studievaardigheden aangeleerd en is er een programma voor sociale vaardigheden.

Vakken
De vakken in klas 2a en 2b zijn:
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Wiskunde, Nask, Godsdienst, Beeldende Vorming, Rekenen, Lichamelijke opvoeding, Zelfstandig werktijd. De leerlingen hebben wekelijks twee mentoruren.

De vakken in klas 2c en 2c zijn:
Nederlands, Engels, Frans, Duits, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde, Nask, Godsdienst, Beeldende Vorming, Rekenen, Lichamelijke opvoeding, Kunst & Filosofie, Levensbeschouwing, Zelfstandig werktijd. De leerlingen hebben iedere week twee mentoruren.

Extra
Voor leerlingen die dit nodig hebben is er verder Huiswerkbegeleiding en zijn er Ondersteuningslessen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen. Iedere dinsdagmiddag is er een bijlesuur.

Werkweek
In leerjaar 2 gaan de leerlingen op skiweek in Oostenrijk. Tijdens deze dagen wordt er gewerkt aan schoolopdrachten én wordt er heerlijk geskied!

Leerjaar 3 bestaat uit de volgende klassen:
Klas 3a vmbo-t
Klas 3b vmbo-t
Klas 3h1 Havo
Klas 3h2 Havo

3 vmbo-t
Voor de leerlingen van 3 vmbo-t geldt dat afhankelijk van de interesses en capaciteiten van de leerlingen, er een begin wordt gemaakt met het werken naar een geschikt eindexamenpakket. Een vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een sectorgebonden deel en een vrij deel. Het gemeenschappelijke deel is verplicht voor alle leerlingen. Dit bestaat uit: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke Opvoeding en kunstvakken. Op het BNC zijn verder in leerjaar 3 vmbo-t verplicht: Nask 1, Wiskunde, Biologie, Economie en Duits.

Daarnaast kiezen de leerlingen uit de volgende vakken vier keuzevakken:
Geschiedenis
Beeldende Vorming
Duits
Frans
Aardrijkskunde
Nask 2

Iedere week hebben de leerlingen een mentoruur en op dinsdagmiddag is er een bijlesuur.

Het vmbo-t kent per sector de volgende vaste vakken combinaties:
Techniek: wiskunde en natuur-scheikunde 1
Economie: economie en een keuze uit Duits, Frans en wiskunde
Landbouw: wiskunde en een keuze uit biologie en natuur-scheikunde 1

Na periode 3 wordt de keuze voor het vakkenpakket voor 4 vmbo-t vastgesteld.

3 Havo
Het vakkenpakket van 3 Havo bestaat uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, Biologie, Nask, Rekenen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Beeldende Vorming, Lichamelijke Opvoeding, Kunst & Filosofie. Wekelijks is er een mentoruur.

De leerlingen van 3 Havo kiezen in het voorjaar hun vakkenpakket voor 4 Havo. In dit keuzetraject wordt er nauw samengewerkt met Damstede.

Werkweek
In leerjaar 3 gaan de leerlingen op werkweek in de Belgische Ardennen. Tijdens deze dagen maken de leerlingen verschillende opdrachten en zal er veel gesport worden.

Leerjaar 4 bestaat uit drie klassen: 4a en 4b en zijn allemaal vmbo-t klassen.

In leerjaar 4 hebben alle leerlingen een vakkenpakket gekozen. Een vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een sectorgebonden deel en een vrij deel. Het gemeenschappelijke deel is verplicht voor alle leerlingen. Dit bestaat uit Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.

Daarnaast kent het vmbo-t in het algemeen per sector de volgende vaste vakkencombinaties:
Techniek: wiskunde en natuur-scheikunde 1
Zorg en welzijn: biologie en een keuze uit wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer 2
Economie: economie en een keuze uit Duits, Frans en wiskunde
Landbouw: wiskunde en een keuze uit biologie en natuur-scheikunde 1

Afhankelijk van de leerweg kiezen de leerlingen tenslotte in het vrije deel nog twee algemene vakken. De meeste leerlingen op het BNC kiezen minimaal één extra examenvak.

Werkweek
In leerjaar 4 gaan alle leerlingen mee op werkweek in Londen. Tijdens deze dagen leren de leerlingen elkaar nog beter kennen en zullen ze opdrachten voor een aantal vakken maken.