EXAMEN – TENTAMEN

Het eindcijfer op het diploma is het gemiddelde van het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) en het Schoolexamencijfer (SE). Het SE bestaat uit alle toetsen en overhoringen uit klas 3 en 4. De toetsing van klas 3 en 4 is vastgelegd in het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting. Het examen begint dus al in klas 3! In het PTA staat per vak aangegeven welke toetsen en overhoringen er gegeven worden en wat de weging hiervan is.

REGLEMENTEN EN REGELS

GESLAAGDEN

Geslaagden 2017 - 2018
Geslaagden 2016 - 2017
Geslaagden 2015 - 2016
Geslaagden 2014 - 2015
Geslaagden 2013 - 2014