Leerjaar 1 op het BNC

  • Persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden, burgerschap
  • driehoek leerling – ouder – mentor
  • Actief en gevarieerd, laptop én boeken
  • Leren binnen en buiten de les
  • Gebruik ICT als middel
  • Onderwijs gericht op de wereld om ons heen
  • Aandacht voor verschillen
  • Aanbod kunst en cultuur, UNESCO