EXAMEN – TENTAMEN

Het eindcijfer op het diploma is het gemiddelde van het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) en het Schoolexamencijfer (SE). Het SE bestaat uit alle toetsen en overhoringen uit klas 3 en 4. De toetsing van leerjaar 3 en 4 is vastgelegd in het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting. Het examen begint dus al in klas 3! In het PTA staat per vak aangegeven welke toetsen en overhoringen er gegeven worden en wat de weging hiervan is.

REGLEMENTEN EN TOETSOVERZICHT