BNC lj4 – Tentamens van vandaag en komende dagen

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s) van klas 4T,

Vanmorgen was het tentamen Frans. Er is goed gewerkt tijdens het tentamen en de leerlingen hebben zich goed aan de afspraken gehouden: ze kwamen één voor één binnen, wasten hun handen en hadden hun eigen pen mee. Na afloop gingen de leerlingen na elkaar naar buiten en zijn de tafels gereinigd. Afstand houden was voor alle aanwezige leerlingen een vanzelfsprekendheid. Top! Het is een nieuwe manier van tentamens afnemen en de leerlingen die ik ernaar vroeg vonden dat de omstandigheden met de afspraken voor hun prima werkten. Voor de komende dagen is het wel van belang dat leerlingen niet te vroeg komen.

 

De komende dagen kunnen de leerlingen vragen stellen aan de vakdocenten over de tentamenstof. Leerlingen kunnen voor bepaalde vakken de instructies en uitleg via Teams krijgen. Bij inlogproblemen is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met dhr. Cees Zeeman, die kan helpen deze problemen op te lossen.

 

En voor de leerlingen: ja, het is anders dan we verwacht hadden, maar zorg ervoor dat je thuis aan het werk bent. Het kan niet zo zijn dat je niets te doen hebt, want het is tentamenweek. Jullie werken thuis, wij vanaf school en vanuit huis om er samen voor te zorgen dat deze tentamenweek een succes wordt. Zet ‘m op!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College