BNC lj4 – MBO inschrijfdatum naar 1 mei

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerling,

Vanwege de lockdown zal de uiterste inschrijvingsdatum voor het MBO verschuiven van 1 april naar 1 mei. Dit betekent dat de MBO’s een leerling die zich na 1 mei aanmeldt, mogen weigeren.

Ik raad het af om tot de uiterste datum te wachten met inschrijven. Bijna alle MBO’s willen ook nog een intakegesprek afnemen en het is fijn om op tijd een plek te vinden.

Via de mentoren, mevrouw Verkerk en meneer Delgado, krijg ik af en toe namen door van leerlingen die moeilijk een keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken. Als uw kind het ook moeilijk vindt, dan wil ik u vragen om dit bij de mentoren en mij kenbaar te maken. Dan kunnen de mentoren of ik uw kind begeleiden met het maken van de juiste keuze.

Mocht uw kind de keuze overwegen om over te stappen naar het HAVO, dan hoort meneer Tol dat graag van u. Hij heeft inmiddels al een lijst met 7 namen. Zijn e-mail adres is: j.tol@bnc.nu.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Kroes (Decaan VMBO)
je.kroes@bnc.nu