BNC lj4 – Aangepaste slaag-zakregeling

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Vanmiddag is er meer bekend geworden over de regeling van het eindexamen. Bij deze informeer ik jullie daarover.

De huidige slaag/zakregeling blijft gehandhaafd. De kernvakkenregeling blijft dus gehandhaafd alsmede de berekening van de eindcijfers. Alleen is er nu een berekening van het eindcijfer zonder cijfer voor het centraal examen. Je schoolexamencijfer is dus eindcijfer en wordt afgerond naar een heel cijfer (een 6,5 wordt een 7, een 5,4 een 5).
De cijferlijst bij het diploma wordt daarom aangepast (de kolom centraal examen vervalt in zijn geheel).

Kortweg ben je geslaagd als je
• voor Nederlands minimaal een 5 hebt behaald
• één 5 hebt behaald en verder 6 of hoger
• één 4 hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
• twee vijven hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
• voor LO, LOB en CKV ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt behaald
• het profielwerkstuk met ‘goed’ of ‘voldoende’ is beoordeeld

De cum laude regeling blijft gehandhaafd.

Op donderdag 4 juni is de dag waarop landelijk bekend wordt of je wel/niet bent geslaagd. Wij gaan alle leerlingen tussen 13.30 en 14.00 uur bellen. We verwachten iedereen (dus ook eventueel gezakte leerlingen) om 15.00 uur in de aula. Je krijgt dan een voorlopige cijferlijst. Dit uiteraard alleen als dat vanuit de overheid weer toegestaan is.

Na 4 juni heb je nog recht op twee herexamens, die nu “resultaatverbeteringstoetsen” (RT) heten. Deze RT maakt de school zelf en omvat de stof van het volledige PTA/schoolexamen van het betreffende vak. Bij de berekening van het eindcijfer telt het bestaande cijfer van het schoolexamen dan voor 50% mee en het cijfer van de RT voor de andere 50% mee (alleen als het cijfer van de RT hoger is).

Wanneer wij de RT’s inplannen laten we je nog weten. Je moet je daar wel voor opgeven.
Maandag 8 juni voor 12.00 uur moet bekend zijn of je gebruik wilt maken van de resultaatverbeteringstoetsen. Wil je hier gebruik van maken mail dit dan naar mevr. Verkerk h.verkerk@bnc.nu.
Zodra de uitslag van de RT’s bekend is, wordt deze door mevrouw Verkerk telefonisch aan de kandidaat medegedeeld.

De diploma-uitreiking stond en staat wat ons betreft nog steeds op vrijdag 28 juni om 20.00 uur in de school. Hierbij zijn ouders, broers en zussen van harte welkom. Uiteraard ijs en corona weder dienende.

In de hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Veel succes met de komende toetsen!
Met vriendelijke groet,

Hilde Verkerk
h.verkerk@bnc.nu