BNC lj3T – Verplaatsen tentamenweek

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Zojuist hebben we besloten de tentamenweek van klas 3 vmbo-t te verplaatsen. Deze zal nu starten op donderdag 21 januari en zal duren tot en met donderdag 28 januari. De volgorde van tentamens zal gelijk blijven en het aangepaste schema volgt na het weekend.
Dit ingrijpende besluit is genomen vanwege twee redenen: door de extra week hebben leerlingen meer voorbereidingstijd voor het tentamen. Daarnaast is het, vanwege het feit dat we met kleinere groepen gaan werken om het risico op besmetting klein te maken, haast onmogelijk om het surveillancerooster rond te krijgen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van vragen kan er contact opgenomen worden met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College