BNC lj2 – Voorstelling Junkie 2.0

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Komende dinsdag 21 september is er tijdens schooltijd, de voorstelling junkie2.0.

Dit is een voorstelling over social media en cyberpesten, daarna zal er een verwerkingsles volgen. Dit programma zal twee lesuren duren.

 

Mocht het zo zijn dat uw kind na afloop van de voorstelling toch nog behoefte heeft om met iemand daarover te praten dan kan uw kind naast de mentor ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van onze school. Dat is de heer N. Kors. e-mailadres: n.kors@bnc.nu.

 

Zie voor meer informatie over de voorstelling: https://sttprodukties.nl/voorstelling/25/junkie-20-12

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jean-Paul van Bemmel

Leerjaarcoördinator leerjaar 2 en 3 havo