BNC lj1,2,3 – Weer naar school

Beste leerling, geachte ouder/ verzorger,

Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen weer naar school en daar zijn we erg blij mee. In deze brief informeer ik u over de afspraken die gelden voor deze nieuwe manier van werken.

Veiligheid & hygiëne
Uiteraard moeten we dit veilig organiseren, om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Naast de bekende hygiënemaatregelen is de anderhalve meter afstand een belangrijk onderdeel van het op een veilige manier draaien van de school. Om die reden werken we met halve klassen: iedere klas wordt verdeeld in een groep A en een groep B en de leerlingen komen om de dag naar school. De lessen worden gestreamd, zodat de leerlingen die thuis zijn mee kunnen doen met de les. De groepsindeling van de klas is als bijlage toegevoegd.
Leerlingen met gezondheidsklachten komen niet naar school, maar laten zich testen. Leerlingen die als gevolg van quarantaine een lesdag missen, kunnen niet van lesdag ruilen.
Bij binnenkomst in het gebouw reinigen de leerlingen hun handen. Op de gangen en in de kantine hebben de leerlingen een mondkapje op, in de klas mag deze af.
De lokalen zijn zo ingericht, dat leerlingen tijdens de les anderhalve meter van elkaar en van de docent kunnen houden. In de gescheiden pauzes hopen we dat de leerlingen vooral lekker naar buiten gaan!

Onderwijs en begeleiding
We zien het feit dat leerlingen weer naar school mogen als een stap naar hoe we normaal werken. De lestijd gaat dan ook weer terug naar 45 minuten (waarbij aan het eind van de les het lokaal gelucht wordt) en we starten weer om 8.35 uur. Na afloop van de lessen zullen de leerlingen weer Huiswerkbegeleiding, Ondersteuningsles, HPO of bijles hebben. Mentoren en vakdocenten zullen leerlingen uitnodigen voor begeleiding en extra uitleg, ook zullen nog in te halen toetsen worden ingepland. We zullen eind maart en begin april enkele toets momenten plannen, waarbij leerlingen als klas naar school komen voor het maken van toetsen en een klassenactiviteit.
Voor leerjaar 1 geldt dat Muziek en Theater om de week fysiek, dan wel digitaal wordt gegeven. Een instructie over de gymlessen volgt nog.
Aankomende donderdag en vrijdag wordt er op de Pierebaan aan de riolering gewerkt. Leerlingen die met de bus komen, stappen op deze dagen uit op bushalte ’t Spil, omdat een deel van de Pierebaan wordt afgesloten.
Het is fijn en goed dat de leerlingen weer naar school mogen. Het zal de eerste dagen best wennen zijn voor leerlingen én docenten, zeker omdat een deel van de klas in het lokaal is en een deel vanuit huis werkt. Ik ben ervan overtuigd dat we hier met elkaar uit gaan komen!
Nog even de (hygiëne)maatregelen op een rijtje:
1. Was regelmatig je handen;
2. Hoest of nies in je elleboog;
3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
4. Geef elkaar geen hand, knuffel en houd afstand;
5. Bij klachten: Blijf thuis.
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College