BNC lj1 – Voortgang week 7

Beste ouders/verzorgers,

Wij houden jullie graag op de hoogte. Wij kijken weer even terug en blikken vooruit m.b.t de voortgang en activiteiten in leerjaar 1.

Week tegen pesten

Vrijdag 25 september speelde de voorstelling Kick me voor de eerste klassen. Een voorstelling over pesten en gepest worden, over meelopen en grenzen over gaan. De boodschap komt aan bij de leerlingen.

Dit kwam ook naar voren in het nagesprek. Hierin gingen de acteurs van Studio Bock ’n Baas uitgebreid in  op de verschillende situaties uit de voorstelling, eigen ervaringen van de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om hulp te zoeken bij pestsituaties. Zo bespraken we de rol van pest coördinator en vertrouwenspersoon op school, hoorden we dat er 1 op de 3 leerlingen gepest wordt, hebben we gesproken over waarom mensen pesten en dat het belangrijk is om over gevoelens te praten en voor elkaar op te komen.

 

Toetsen inhalen

Leerlingen kunnen bij geoorloofde afwezigheid gemiste toetsen voortaan op de maandag en donderdagmiddag het 8e en 9e uur inhalen. De afspraak hiervoor maken zij met de vakdocent zelf en deze komt vervolgens in magister te staan. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij binnen één week nadat zij weer op school zijn een afspraak met de betreffende vakdocent maken.

POP-week

In de week van 19 t/m 23 oktober hebben wij de POP-week op het BNC. Ouders/verzorgers en leerlingen worden dan op school uitgenodigd om de voortgang te bespreken. Op het BNC hebben wij ervoor gekozen de voortgang van leerlingen middels een presentatie te bespreken. De leerling bereidt deze zogenaamde POP-presentatie tijdens de mentor, ICT en ZWT-uur voor. De presentie kent de volgende inhoud en opbouw:

  • Wie ben ik? (Leerling beschrijft zichzelf, eigenschappen/kwaliteiten/hobby’s)
  • Doelenstellingen ( korte en lange termijn)
  • Resultaten (Hoe sta ik er cijfermatig voor?)
  • Wat heb ik nodig aan hulp?
  • Afspraken (Wat spreek ik met wie af?)

Er wordt 10 minuten uitgetrokken voor de presentatie en 10 min om de presentatie na te bespreken. Ouders/verzorgers mogen hun voorkeurs dag en tijdstip aangeven. Instructie hierover volgt.

Voor ouders/verzorgers die liever op afstand de voortgang wensen te bespreken bestaat de mogelijkheid dit via teams te doen. Uiteraard in afstemming met de mentor.

 

Resultaten Cito-nultoets

Vanaf a.s. maandag worden de resultaten van de Cito-nultoets uitgedraaid en starten wij met de analyse hiervan. Tijdens de POP-presentie ontvangen jullie de cito-resultatenkaart met een begeleidende brief. Acties naar aanleiding van deze resultaten worden dan ook besproken.

 

 

Belangrijke data

  • (Start) Herfstvakantie : okt 9 t/m 18 (i.v.m. studiedag zijn leerlingen ook vrijdag 9 okt vrij)
  • POP week : 19 t/m 23 oktober

 

Wij hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Namens het docententeam leerjaar 1,

 

Met vriendelijke groet,

 

  1. el Kabir

Coördinator leerjaar 1

BNC