BNC Lj. 2T en 3T – Uitnodiging vakkenpakketkeuze

Beste ouders/verzorgers van de VMBO-T leerlingen van leerjaar 2 en 3

Maandag 24 februari a.s. vindt er een ouder voorlichting plaats over de pakketkeuze.
Voor ouders van leerlingen van 2T is dit van 19.00 uur tot 19.45 uur
Voor ouders van leerlingen van 3T is dit van 20.00 uur tot 20.45 uur

Wij willen u hierbij van harte uitnodigen.

De leerlingen krijgen tijdens een les uitleg over de pakketkeuze voor volgend schooljaar.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

H. Verkerk, decaan
h.verkerk@bnc.nu