BNC Engels – Mevrouw Velosso

Beste leerling, geachte ouder/ verzorger,

Als gevolg van diverse omstandigheden is het programma van het vak Engels de afgelopen periode met veel hobbels en onderbrekingen aangeboden.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de leerlingen en we delen de zorg die is ontstaan. Mevrouw Veloso gaat per april met zwangerschapsverlof en haar vervanger zal wekelijks extra lesuren draaien om de leerlingen waar nodig extra uitleg te kunnen geven.

Indien nodig zullen leerlingen een extra herkansing mogen maken, dit geldt ook voor klas 3b. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de leerjaar coördinator.

De heer El Kabir, leerjaarcoördinator lj. 1
s.el.kabir@bnc.nu