BNC allen – Corona update 26-3

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

De meeste van ons beginnen te wennen aan een nieuw ritme, maar we zijn er nog niet en het gaat zeker niet vanzelf. De docenten bieden lesstof aan en beantwoorden vragen, maar wat missen we de leerlingen! Best saai hoor, zo…

De leerlingen van 4 vmbo-t hebben het bericht gekregen dat het centraal schriftelijk examen niet doorgaat. De resultaten van het schoolexamen zullen bepalen of een leerling het diploma behaalt. Er staat nog één tentamenweek in de planning en er zijn nog twee losse toetsen en opdrachten, dan is het jaar voor de examenkandidaten voorbij. De definitieve slaag/zak-regeling moet nog worden gecommuniceerd vanuit de minister.

Ons onderwijs bestaat uit digitale lessen, instructievideo’s, opdrachten, werkbladen, controle door de vakdocent en veel mail- en belverkeer tussen leerlingen en docenten. De 45 minuten die iedere videoles duurt zijn te lang. We merken ook dat het eerste lesuur dat digitaal aangeboden wordt niet altijd even effectief is. We blijven de structuur van lessen en huiswerk + instructie via de agenda in Magister volgen, maar gaan naar lestijden van 30 minuten, waarbij de eerste les om 9.30 uur begint. Docenten zijn op hun werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur beschikbaar voor aanvullende uitleg en het beantwoorden van vragen. Uiteraard nemen de docenten, net als de leerlingen, overdag ook pauze. Maandag wordt het rooster omgezet. Dit betekent dat de vakdocent het huiswerk opnieuw in Magister moet zetten. Ik verwacht van leerlingen dat ze uiterlijk morgenmiddag het huiswerk dat nu in Magister staat in hun agenda hebben opgeschreven.

Binnen de verschillende vakken wordt onderzocht hoe de leerdoelen die volgens de planning schriftelijk getoetst zouden worden, op een andere manier getoetst kunnen worden. Een aantal onderdelen is al op een aangepaste manier getoetst, voor andere onderdelen volgt dit nog.
Ik heb geconstateerd dat docenten ook in de avond met leerlingen communiceren. Ik heb afgesproken dat dit na 18.00 uur niet meer gebeurd.

Via leerlingen en ouders krijgen we te horen hoe zaken lopen en er wordt in het team vervolgens bijgestuurd als dat nodig is. Ik ben blij met de feedback en hoop dan ook dat de feedback blijft komen. In onze aanpak streven wij naar een voor deze situatie passende voortgang van het leerproces, zonder dat er onnodig veel stress bij leerlingen, ouders en teamleden ontstaat. Dit kunnen we realiseren door met elkaar in gesprek te blijven. Mocht u als ouder nog op zoek zijn naar tips, de volgende website geeft vast antwoord op uw vragen: https://maken.wikiwijs.nl/158912/Les_op_afstand___informatie_voor_ouders. En natuurlijk wil de mentor ook graag met ouders in gesprek als zaken moeilijk lopen.

Via docenten en mentoren krijg ik veel positieve berichten over leerlingen, soms hoor ik ook dat het niet altijd vanzelf gaat. Van belang is dat iedere leerling Magister volgt, kan inloggen in Teams en in mijn.zaam.nl en dat de leerling vragen stelt aan de vakdocent en de mentor. Hoe lang deze situatie nog gaat duren weten we niet, we zetten in op voortgang van het onderwijs en leerlingen en docenten zorgen ervoor dat ze met elkaar in contact blijven.

Tot zover over het onderwijs. Nu over gezondheid. Ik hoop dat het goed gaat met jullie en de mensen om jullie heen. Het is een spannende tijd en veel mensen maken zich zorgen. Ik hoop dat we elkaar snel weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Morgen is het schoolgebouw gesloten. Als u contact met ons wilt opnemen dan kan dat via info@bnc.nu.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College