BNC alle – Schoolfoto’s

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Komende week worden de foto’s van de schoolfotograaf door de mentor uitgedeeld.

Voor uw kind is er geen foto aangeleverd. Dit heeft te maken met dat de fotograaf heeft geregistreerd dat er in een van de voorgaande schooljaren geen betaling is geweest van de schoolfoto.

Het kan zijn u wel heeft betaald maar met een fout of geen betalingskenmerk. Ook kan het zijn dat de foto’s geopend zijn geretourneerd.

Voor vragen hierover kunt u een mail sturen aan deko@kantoorlaanen.nl. Vermeld hierbij de naam van de leerling, de klas, het leerling nummer en de naam van de school.

 

Wij zouden het opprijs stellen als u uw kind hiervan op de hoogte brengt zodat hij/zij bij het uitdelen van de foto’s weet dat hij/zij er geen krijgt.

 

Met vriendelijke groet,

Het BNC Secretariaat