BNC alle – Rooster, veiligheid, pauzetijden, voortgang

BNC alle - Info Tijdraster vanaf maandag 9 november

Een zonnig weekend staat voor de deur. Leerlingen en collega’s kunnen zich weer opladen voor een nieuwe week. Hieronder informeer ik jullie over enkele zaken.

Roosterwijzigingen
Ook aankomende week is het docententeam niet compleet. Dit betekent voor de leerlingen en collega’s weer een week met roosterwijzigingen. Het is dus belangrijk dat leerlingen iedere ochtend in Magister kijken of er wijzigingen zijn. Indien een toets niet doorgaat wegens de afwezigheid van een docent, dan schuift deze toets door naar de volgende les. Leerlingen moeten hier alert op zijn.

Corona en veiligheid
Iedereen doet zijn best, maar het houden van anderhalve meter afstand lukt niet altijd en het dragen van mondkapjes in de kantine en op de gangen gaat nog lang niet altijd vanzelf. Het vraagt de inzet van ons allemaal om ervoor te zorgen dat de risico’s minimaal zijn. Natuurlijk kunnen leerlingen nog steeds een mondkapje op school kopen voor € 0,50.

Het aantal zieke leerlingen neemt af, waardoor het niet meer nodig is om al vanaf 7.45 uur telefonisch bereikbaar te zijn. Vanaf aankomende maandag zijn we in de ochtend weer vanaf 8.00 uur telefonisch bereikbaar ook kunnen zieken leerlingen gemeld wordt via info@bnc.nu.

Gescheiden pauzes
Vanaf maandag stellen we gescheiden pauzes in om groepsgrootte in het atrium (waar ook docenten doorheen moeten), de personeelskamer en op andere plekken terug te dringen. We scheiden de pauzes van leerjaar 1 en 2 met die van leerjaar 3 en 4, volgens het schema uit de bijlage. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, bij de entree of in de fietsenstalling. De leerlingen zijn in de pauze niet in het atrium of op de witte banken. We voeren deze maatregel vanaf maandag in voor de duur van twee weken. Daarna zullen we ze met de leerlingen evalueren. De leerlingen kunnen in de pauze, op school, hun broodje of drinken blijven kopen. We gaan hiervoor het uitgifteloket aan de kant van de kantine gebruiken.

Voortgang onderwijsprogramma
Een aantal docenten heeft wegens ziekte meerdere lesweken gemist. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het onderwijsprogramma. Met de betreffende docenten wordt een aanpassing in het onderwijsprogramma besproken hierna worden de aanpassingen met de leerlingen gecommuniceerd. Als gevolg van deze afwezigheid zal, van met name de leerlingen van 3t en 4t voor bepaalde vakken meer zelfstandigheid worden verwacht tijdens de komende weken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt CollegeBNC alle - Info Tijdraster vanaf maandag 9 november