BNC alle – Ouder vacature MR

Beste ouders,

 

Er is een vacature ontstaan voor een ouder in de MR.

 

 

Wat is MR?

Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen. Bij ons zitten er vier personeelsleden in de MR, twee leerlingen en twee ouders.

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben.

 

Wat doet de MR?

Wij komen acht keer per jaar samen. De eerste vergadering is komende week al op donderdag 26 september van 17.30-19.45u. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wij horen dit graag per mail voor donderdag 15uur.

 

Heeft u interesse om mogelijk plaats te nemen in de MR, dan kunt u een mail met motivatie sturen naar: deelraad@bnc.nu. Ook als u vragen heeft natuurlijk.

Als er meerdere ouders belangstelling hebben, zal er een verkiezing komen. Er is een kleine vergoeding beschikbaar per vergadering en u wordt gevraagd om verschillende bijlages per vergadering door te nemen.

 

 

Tevens wordt er iemand gezocht voor de OPR.

Wat is de OPR?

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de bij wet verplichte medezeggenschapsraad (MR) van het samenwerkingsverband (SWV). De OPR heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV.

In de OPR zitten ouders/leerlingen en personeelsleden van de aangesloten en betrokken scholen. Leden van de OPR hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad.

 

Voor vragen of aanmelding hiervoor kunt u zich wenden tot Jaap Tol: j.tol@bnc.nu

 

 

Met vriendelijke groet,

Wilma van Splunder

Voorzitter deelraad BNC

deelraad@bnc.nu