BNC alle – Onderzoek onderwijskwaliteit en rendement

Beste leerling, geachte ouder,

Het is alweer vier jaar geleden dat de Inspectie voor het Onderwijs onderzoek deed op het BNC. Het bestuur van ZAAM heeft met de Inspectie afgesproken zelf onderzoek te doen naar onderwijskwaliteit en onderwijsrendementen. De afgelopen weken is er achter de schermen gewerkt aan de voorbereiding, dinsdag komen vijf collega’s van ZAAM de hele dag naar het BNC om mentoren, vakdocenten, leerlingen, de zorg en de schoolleiding te spreken. Ook zullen er lesobservaties worden gedaan. De conclusies van het onderzoek worden omgezet in speerpunten voor het beleid van de komende periode.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College