BNC alle – Fijne kerstdagen en tot in 2021!

Beste leerling, ouder/verzorger,

Vandaag is de laatste schooldag van het jaar 2020. Er is geen les, de docenten hebben een studiedag om de lessen voor na de kerstvakantie voor te bereiden. Als ik terugdenk aan 2020 op school dan merk ik dat ik haast vergeten ben hoe lang de leerlingen niet naar school konden, dat ik haast vergeten ben hoe blij we waren toen dit aan het eind van het schooljaar toch weer mocht. Wat hebben we de leerlingen toen gemist en wat waren we blij dat we na de zomer weer open konden. En al die extra maatregelen, ach, die voelen inmiddels als gewoon.

 

In de lange periode van de eerste lockdown hebben we veel van elkaar gevraagd: leerlingen, ouders en medewerkers hebben ontzettend veel energie gestoken in het laten slagen van het onderwijs. Dat ging niet altijd vanzelf en heeft op bepaalde momenten zeker frustratie tot gevolg gehad. Gelukkig hebben we elkaar geholpen om over de moeilijke momenten heen te komen. Ik ben iedereen dankbaar voor alle extra inzet die gepleegd is, zowel thuis bij de leerling als door de medewerkers.

Dat we nu weer een periode van lockdown ingaan vind ik enorm spijtig. Ik hoop dat deze situatie van korte duur zal zijn.

 

2020 is voor velen van u en ons op bepaalde momenten een angstig jaar geweest vanwege de vrees voor het coronavirus. Ik prijs mij gelukkig dat onze school door besmetting ernstig zieke leerlingen en teamleden gespaard is gebleven en ik denk aan de leerlingen die geconfronteerd zijn met angstige momenten en verlies gedurende de afgelopen maanden.

 

En nu is daar de Kerstvakantie. Ik hoop dat onze leerlingen en hun familie kunnen genieten van deze periode, ondanks de beperkingen. Onze leerlingen zijn er aan toe, onze teamleden ook en u vast ook.

 

2020, het jaar dat we pas echt hebben kunnen voelen hoeveel onze leerlingen voor ons betekenen, waarin we met elkaar hebben mogen ervaren dat we als school en ouders echte partners zijn en het jaar waarin we hebben geleerd hoe belangrijk onze vrijheden zijn en… hoe belangrijk en fijn school kan zijn. Nu kerstvakantie en ik kan niet wachten tot de school weer vol stroomt.

 

Fijne dagen, doe voorzichtig en tot in 2021!

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College