BNC alle – Corona update 1-4

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond heeft premier Rutte aangegeven dat de maatregelen rond het sluiten van de scholen van kracht blijven. Er is wel ruimte om de schoolexamens af te nemen. Later vandaag zullen wij leerlingen en ouders van klas 4 hierover informeren.

Het onderwijs op afstand vraagt veel van leerlingen en ouders en het is bijzonder om te zien dat de nieuwe manier van werken bij velen al begint te wennen. Gelukkig maar, zou ik haast zeggen, want voorlopig kunnen we nog geen lessen op school aanbieden. Inmiddels zijn de eerste toetsen die op het programma stonden aangepast naar opdrachten voor een cijfer. De komende dagen zullen leerlingen voor steeds meer vakken opdrachten voor een cijfer krijgen. Voor gym geldt dat de leerlingen voor deze week een tweede thuisopdracht toegezonden krijgen en de docent komt de komende weken bij de leerlingen langs voor een gymles. Morgen wordt een schema gemaild, waarbij dhr. Kroes iedere dag in een bepaalde wijk of woonplaats leerlingen bezoekt. Leerlingen krijgen na afloop van deze les een cijfer. We zien een hoge ouderbetrokkenheid rond het huiswerk en dat gaan we ook bij gym stimuleren: indien een ouder meedoet aan de gymles krijgt de leerling een bonuspunt. U weet wat u te doen staat! Voor vragen kunt u terecht bij dhr. Kroes (j.kroes@bnc.nu).

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College