BNC alle – Corona 2

Beste leerling, ouder/verzorger,

 

Het aantal personen dat positief is getest op het Coronavirus neemt toe, ook in onze regio. Zoals u weet wordt in geval van een besmetting de omgeving van de zieke in kaart gebracht. Indien er een relatie is met een leerling of ouder van het BNC wordt ik hierover door de GGD geïnformeerd en zal ik met de GGD en ons schoolbestuur bepalen wat de beste vervolgstap is. Hoewel het Coronavirus een serieuze zaak is, kan een grapje van een leerling tot onrust leiden: een leerling die ziek thuis is en klasgenoten appt dat hij Corona heeft kan bij andere leerlingen en ouders zorgen veroorzaken. Laten we er samen voor zorgen dat deze onrust niet ontstaat.

 

De mentoren besteden in de les aandacht aan het Coronavirus. Zoals ik al eerder aangaf hebben zowel het schoolbestuur als ik contact met de instanties. Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College