BNC alle – Afspraken veiligheid op het Bernard Nieuwentijt College na 1 juni 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Volgende week worden de leerlingen weer op school verwacht voor het maken van toetsen. We zien ernaar uit om iedereen weer te zien! Het rooster voor de leerlingen staat op onze website onder het kopje “Leerlingen ” (https://bernardnieuwentijtcollege.nl/roosters/).

Het spreekt vanzelf dat we afspraken hebben gemaakt om op school alles in veilige banen te leiden. We hebben de school ingericht als een “anderhalve meter-school” en de komende weken gelden de volgende afspraken:
• Leerlingen en medewerkers houden zich aan de RIVM-maatregelen met betrekking tot het afstand houden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en schudden geen handen;
• In school desinfecteren we onze handen als we binnen komen, volgen we de looplijnen en houden ons aan de hygiënemaatregelen;
• Leerlingen die tot een risicogroep behoren of die ziekteverschijnselen hebben en leerlingen met gezinsleden die tot een risicogroep behoren of die ziekteverschijnselen hebben, melden dit bij de afdelingsleider om afspraken te maken over het maken van de toetsen;
• De toetsen worden gemaakt in lokalen, de aula en de gymzaal. Leerlingen zitten op minimaal 1,5 meter afstand en hebben een eigen werkplek.
• Leerlingen starten niet gelijk, maar in tijdsblokken. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 komen via de voorkant via de hoofdingang de school in en gebruiken de fietsenstalling. Leerlingen van leerjaar 3 komen via het achterplein, waar ze ook hun fiets neerzetten.
• De school, de overheid en het vervoersbedrijf verwachten dat leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer wonen met de fiets, brommer of lopend naar school komen en het openbaar vervoer mijden. Ik heb met de EBS gesproken en de 315 zal rijden volgens reguliere bustijden. De 301 zal één keer per uur rijden.
• Omdat we allemaal weten waarom deze afspraken belangrijk zijn, gaan we ervan uit dat iedereen zich eraan houdt. Dit geldt zowel binnen als buiten de school.
• Onze conciërge heeft een video gemaakt voor leerlingen, zodat iedereen weet hoe we gaan werken: https://www.youtube.com/watch?v=x-meXoaPFmU
• Meer informatie over de opening van de scholen en over de RIVM-maatregelen kunt u vinden op https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/scholen-voortgezet-onderwijs-weer-open/ en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College