BNC 4T – Wijziging planning afname centraal schriftelijk eindexamen

Beste leerling, ouder/en verzorger,

 

Op 16 december heeft minister Slob een brief opgesteld, waarin hij schrijft dat de centraal schriftelijke examens in 2021 doorgaan, maar dat er aanpassingen zijn. De aanpassingen worden doorgevoerd vanwege de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Het doel van de aanpassingen is om ruimte te bieden voor maatwerk en er ontstaat op deze manier extra ruimte voor het inlopen van eventuele achterstanden.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

–              Examen kan worden gemaakt in twee tijdvakken, waarbij de leerling met de school overlegd in welke tijdvak hij/zij een bepaald examen wil maken.

–              De tijdvakken waarin de examens worden gemaakt bestaan uit meer dagen dan in eerdere jaren, zodat leerlingen extra voorbereidingstijd hebben.

–              Er zal een extra herkansing zijn.

 

Na de voorjaarsvakantie zal de minister met de scholen in gesprek gaan of verdere aanpassingen nodig zijn.

 

Hieronder de aangepaste planning. Zoals te lezen is valt het derde tijdvak voor een deel in de zomervakantie.

 

Examenrooster

 

Tijdvak 1:

Eerste afnames: 17 mei t/m 1 juni

Bekendmaking N-termen (uitslag): 10 juni

 

Tijdvak 2:

Eerste afnames en herkansingen: 14 juni t/m 25 juni

Bekendmaking N-termen (uitslag): 2 juli

 

Tijdvak 3:

Herkansingen: 6 t/m 9 juli

Bekendmaking N-termen (uitslag): 15 juli

 

Meer informatie zal na de Kerstvakantie volgen. We zullen u dan verder informeren over procedures en keuzes.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College