BNC 3T en 4T – Herkansingen tentamens

Beste ouder(s),verzorger(s),

Woensdag 25 november mag uw zoon/dochter twee vakken van de laatste tentamenperiode herkansen. Dit staat ook in het PTA. Wij zijn er ons van bewust dat er lessen van bepaalde vakken uitgevallen zijn en willen daarom de leerlingen nog een derde herkansing aanbieden. Deze derde herkansing moet wel een vak zijn uit het volgende rijtje:
Voor leerjaar 4: wiskunde, nederlands en engels.
Voor leerjaar 3 wiskunde en engels.

Wij hebben de leerlingen hierover geïnformeerd. Uw zoon/dochter mag bijvoorbeeld dus biologie, economie en wiskunde herkansen maar een combinatie van biologie, wiskunde en Engels mag bijvoorbeeld ook. Wat niet mag is dat er bijvoorbeeld gekozen wordt voor de vakken NASK1, aardrijkskunde en Duits.
Omdat drie tentamens op één dag teveel is gaan we wiskunde en nog een nader te bepalen vak op maandag 30 november afnemen. De leerlingen horen zo spoedig mogelijk welk vak het betreft.
De tijden en lokalen worden bekend gemaakt via de site van de school en de mentor maakt ze bekend aan de leerlingen.
Opgeven kan via een link die de leerlingen via Magister hebben ontvangen. Opgeven moet voor vrijdag 20 november 15.00 uur.