BNC lj4 – Komende periode

BNC lj4 - Komende periode

BNC allen – Corona update 26-3

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

De meeste van ons beginnen te wennen aan een nieuw ritme, maar we zijn er nog niet en het gaat zeker niet vanzelf. De docenten bieden lesstof aan en beantwoorden vragen, maar wat missen we de leerlingen! Best saai hoor, zo…

De leerlingen van 4 vmbo-t hebben het bericht gekregen dat het centraal schriftelijk examen niet doorgaat. De resultaten van het schoolexamen zullen bepalen of een leerling het diploma behaalt. Er staat nog één tentamenweek in de planning en er zijn nog twee losse toetsen en opdrachten, dan is het jaar voor de examenkandidaten voorbij. De definitieve slaag/zak-regeling moet nog worden gecommuniceerd vanuit de minister.

Ons onderwijs bestaat uit digitale lessen, instructievideo’s, opdrachten, werkbladen, controle door de vakdocent en veel mail- en belverkeer tussen leerlingen en docenten. De 45 minuten die iedere videoles duurt zijn te lang. We merken ook dat het eerste lesuur dat digitaal aangeboden wordt niet altijd even effectief is. We blijven de structuur van lessen en huiswerk + instructie via de agenda in Magister volgen, maar gaan naar lestijden van 30 minuten, waarbij de eerste les om 9.30 uur begint. Docenten zijn op hun werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur beschikbaar voor aanvullende uitleg en het beantwoorden van vragen. Uiteraard nemen de docenten, net als de leerlingen, overdag ook pauze. Maandag wordt het rooster omgezet. Dit betekent dat de vakdocent het huiswerk opnieuw in Magister moet zetten. Ik verwacht van leerlingen dat ze uiterlijk morgenmiddag het huiswerk dat nu in Magister staat in hun agenda hebben opgeschreven.

Binnen de verschillende vakken wordt onderzocht hoe de leerdoelen die volgens de planning schriftelijk getoetst zouden worden, op een andere manier getoetst kunnen worden. Een aantal onderdelen is al op een aangepaste manier getoetst, voor andere onderdelen volgt dit nog.
Ik heb geconstateerd dat docenten ook in de avond met leerlingen communiceren. Ik heb afgesproken dat dit na 18.00 uur niet meer gebeurd.

Via leerlingen en ouders krijgen we te horen hoe zaken lopen en er wordt in het team vervolgens bijgestuurd als dat nodig is. Ik ben blij met de feedback en hoop dan ook dat de feedback blijft komen. In onze aanpak streven wij naar een voor deze situatie passende voortgang van het leerproces, zonder dat er onnodig veel stress bij leerlingen, ouders en teamleden ontstaat. Dit kunnen we realiseren door met elkaar in gesprek te blijven. Mocht u als ouder nog op zoek zijn naar tips, de volgende website geeft vast antwoord op uw vragen: https://maken.wikiwijs.nl/158912/Les_op_afstand___informatie_voor_ouders. En natuurlijk wil de mentor ook graag met ouders in gesprek als zaken moeilijk lopen.

Via docenten en mentoren krijg ik veel positieve berichten over leerlingen, soms hoor ik ook dat het niet altijd vanzelf gaat. Van belang is dat iedere leerling Magister volgt, kan inloggen in Teams en in mijn.zaam.nl en dat de leerling vragen stelt aan de vakdocent en de mentor. Hoe lang deze situatie nog gaat duren weten we niet, we zetten in op voortgang van het onderwijs en leerlingen en docenten zorgen ervoor dat ze met elkaar in contact blijven.

Tot zover over het onderwijs. Nu over gezondheid. Ik hoop dat het goed gaat met jullie en de mensen om jullie heen. Het is een spannende tijd en veel mensen maken zich zorgen. Ik hoop dat we elkaar snel weer in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Morgen is het schoolgebouw gesloten. Als u contact met ons wilt opnemen dan kan dat via info@bnc.nu.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC lj4 – Eindexamen na.v. persconferentie Minister

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,

Zojuist heeft de minister zijn besluit, om het eindexamen 2020 niet door te laten gaan, toegelicht. Het schrappen van het centrale eindexamen is een zeer ingrijpende maatregel. Alleen het schoolexamen zal tellen voor het behalen van het diploma en er komt een aangepaste zak-/slaag-regeling.
Leerlingen die volgens deze nieuwe zak-/slaag-regeling hun diploma behalen, hebben een volwaardig diploma voor het voortgezet onderwijs en kunnen instromen op het vervolgonderwijs van hun keuze.

Vandaag en morgen komt er meer informatie naar de scholen en op basis van deze informatie zullen we afspraken maken over de afronding van het schoolexamen.

Informatie over het vervolg wordt maandag verstuurd. Tot die tijd nemen we geen schoolexamens af. Het is uiteraard wel van belang dat leerlingen doorgaan met zich voorbereiden op de laatste tentamens.

Wordt vervolgd dus.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC lj4 – Eindexamen 2020 gaat niet door

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,

Zojuist ontvingen wij het bericht dat de centrale eindexamens van 2020 komen te vervallen.

Verdere informatie krijgen wij later vandaag en deze zullen wij met u delen. De voor deze week geplande schoolexamen worden tot nader bericht uitgesteld.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC allen – Corona update 23-3

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

 

Vandaag hebben alle elf leerlingen hun luistertoets Frans gemaakt. Dit was een onderdeel van het schoolexamen van klas 4. De leerlingen zijn de afspraken rond afstand houden, handen wassen etc. goed nagekomen. De komende dagen zullen de overige tentamens ook worden afgenomen, onder strikte afspraken. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen in groepen van negen om het kwartier starten met hun tentamens, er altijd ruim 1,5 meter afstand is, er voldoende zeep en doekjes zijn en ga maar door. De leerlingen die ik na afloop sprak vonden deze afspraken logisch en konden zich hier dan ook prima in vinden.

 

En dan vandaag. Ik heb zojuist met de docenten afgesproken dat ze in de agenda van Magister aangeven bij “Huiswerk” of er een les is via Teams (videoles). Ook worden de instructies in Magister aangepast om er voor te zorgen dat de lesomschrijving en het huiswerk duidelijker wordt. Morgen is er weer een instructie voor docenten over het verzorgen van video-lessen. Leerlingen kunnen daarna aan meer van deze lessen deelnemen. Ik hoorde vandaag dat er toch nog leerlingen zouden zijn die niet in mijn.zaam.nl zijn ingelogd (dit heb je nodig om in Teams te komen). Als dit niet lukt, kan hierover contact opgenomen worden met Cees Zeeman (c.zeeman@bnc.nu). Hij helpt jullie graag.

 

Als er vragen zijn, schroom dan niet de mentor te benaderen. Deze is er voor jullie.

Fijne avond!

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

 

BNC lj4 – Tentamens van vandaag en komende dagen

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s) van klas 4T,

Vanmorgen was het tentamen Frans. Er is goed gewerkt tijdens het tentamen en de leerlingen hebben zich goed aan de afspraken gehouden: ze kwamen één voor één binnen, wasten hun handen en hadden hun eigen pen mee. Na afloop gingen de leerlingen na elkaar naar buiten en zijn de tafels gereinigd. Afstand houden was voor alle aanwezige leerlingen een vanzelfsprekendheid. Top! Het is een nieuwe manier van tentamens afnemen en de leerlingen die ik ernaar vroeg vonden dat de omstandigheden met de afspraken voor hun prima werkten. Voor de komende dagen is het wel van belang dat leerlingen niet te vroeg komen.

 

De komende dagen kunnen de leerlingen vragen stellen aan de vakdocenten over de tentamenstof. Leerlingen kunnen voor bepaalde vakken de instructies en uitleg via Teams krijgen. Bij inlogproblemen is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met dhr. Cees Zeeman, die kan helpen deze problemen op te lossen.

 

En voor de leerlingen: ja, het is anders dan we verwacht hadden, maar zorg ervoor dat je thuis aan het werk bent. Het kan niet zo zijn dat je niets te doen hebt, want het is tentamenweek. Jullie werken thuis, wij vanaf school en vanuit huis om er samen voor te zorgen dat deze tentamenweek een succes wordt. Zet ‘m op!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC alle – Corona update 20-03

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag een kort bericht. Voor de teamleden is deze week zo’n beetje achter de rug. Er is door de docenten veel gedaan én veel geleerd! Nu is het weekend voor de docenten en maandag pakken we de draad weer digitaal op. De leerlingen hebben zich flexibel opgesteld en dat was ook best nodig. Volgende week komen we verder in het ritme en zullen we zaken verder afstemmen. Graag bedank ik hierbij ook de ouders en verzorgers voor de betrokkenheid en de ondersteuning. Het zal vast niet altijd vanzelf zijn gegaan (…). Ik wens jullie een goed weekend en stel voor het ook thuis even twee dagen niet teveel over school te hebben. Digitaal onderwijs of onderwijs op afstand moet niet hetzelfde zijn als thuis een huiswerkinstituut met je eigen kind hebben! Zo’n eerste week is het zoeken en wennen en dat zal de tweede week niet meteen voorbij zijn. Het weerbericht voorspelt zonnig weer. Laten we hopen dat we naar buiten kunnen en dan gaan we maandag weer verder.

 

Ik wens jullie een fijn weekend.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

BNC alle – Corona update 19-3

Vandaag was het erg stil op school want de meeste collega’s werken vanuit huis. Als het goed is hebben de leerlingen inmiddels allemaal contact gehad met hun mentor en vragen gesteld aan hun vakdocent. Het loopt nog niet helemaal vlekkeloos, maar samen groeien we naar een nieuwe vorm.

BNC alle - Corona update 19-3

BNC alle – Ziekmeldingen

Beste ouder/ verzorger,

Graag willen we aan het eind van de week een compleet overzicht van het verzuim van leerlingen hebben. Dit klinkt wellicht wat vreemd in deze situatie, maar we willen het ondanks alles op orde hebben.

 

Zou u eventuele ziekmeldingen van deze week willen mailen naar Ismail el Boumeshouli via i.el.boumeshouli@bnc.nu?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College Monnickendam